Tjänster vid partidagarna

Även om vi ännu inte har fått någon regering på plats fortsätter partiernas interna utvecklingsarbete. Under 2019 kommer nämligen partierna att ha partikongresser, partistämmor samt kommun- och landstingsdagar. Först ut är Centerpartiets kommun- och landstingsdagar 1–2 februari 2019 i Umeå.

Paues Åberg erbjuder en rad olika tjänster vid partidagarna som kan vara intressanta för er. På dessa olika partidagar fattas beslut om viktiga sakpolitiska frågor, varför det är viktigt för er att bevaka och analysera dagarna. Dessutom närvarar i princip partiernas samtliga toppolitiker vid dessa dagar, vilket gör det attraktivt att boka in enskilda möten eller studiebesök i samband med partidagarna.

Paues Åberg vill hjälpa er att få maximal nytta av dessa partidagar. Vi erbjuder därför följande tjänster:

  • Analys av partidagarna. Paues Åberg kartlägger allt från vilka frågor som kommer att behandlas till att analysera hur de olika besluten påverkar er verksamhet. Vad finns det för hot och möjligheter för er?
  • Mötesprogram med politiker. Paues Åberg hjälper er att boka in olika möten med politiker. Det kan vara till exempel enskilda möten eller rundabordssamtal med politiker. Paues Åberg sköter allt praktiskt och tar även fram allt underlag såväl inför som till själva mötet.
  • Studiebesök för politiker. Paues Åberg hjälper er att arrangera ett studiebesök för några utvalda politiker vid en verksamhet som ni gärna vill visa upp. Paues Åberg tar fram allt från förslag på program för studiebesöket till vilka politiker som bör bjudas in, samt kan även vara behjälpliga på plats vid studiebesöket.
  • Medverka som extern utställare. Paues Åberg hjälper er att medverka som extern utställare på partidagarna. Det innebär blanda annat att vi hjälper er att kontakta paritet och att ta fram det sakunderlag som behövs för att ni ska bli en framgångsrik utställare.
  • Bevakning på plats. Paues Åberg kan hjälpa er med att bevaka debatter, omröstningar eller andra aktiviteter på plats vid partidagarna.

 

2019 är fullt med olika partidagar som kan påverka er verksamhet. Vi på Paues Åberg hjälper er gärna att få ut det bästa av dessa dagar.

För mer information kontakta gärna Fredrik Östbom och glöm inte att ladda ner Politiska Dagar för att hålla dig uppdaterad på årets viktigaste händelser.