mars 2020 - Paues Åberg

Frågor och svar för noterade bolag

Vi får många frågor från våra kunder om vilka krav som ställs på dem att tillhandahålla marknaden med information givet rådande omständigheter. Här är svaren på de vanligaste frågorna. Tveka inte a…
Läs mer

Öva för tillitens skull

När jag för många år sedan tillträdde som informationschef för ett bolag fick jag tidigt kontakt med den dåvarande miljöchefen. Vi talade om vikten av redig och tydlig miljökommunikation och hur…
Läs mer

Kommunikation och covid-19

Den kris som covid-19 skapat i Sverige och i världen påverkar alla delar av samhället i stort, och det rådande läget skapar oro för både företag och individer. I tider av osäkerhet finns ett särskilt…
Läs mer

Anlita Paues Åberg som moderator

Med en moderator får du en samtalsledare som introducerar ämnen och talare, för samtalet framåt, ställer uppföljande frågor och håller ordning och reda på samtalet på scenen. Därutöver skapar moderato…
Läs mer

”Newsify your equity story!”

En uppmaning till noterade life science-bolag att uppgradera sin kommunikation från ”plikt” till värdebyggare Mitt yrkesliv har präglats av att göra vetenskap begriplig. Antingen i kommunikationsroll…
Läs mer