Paues Åberg expanderar inom corporate communication – anställer Carolin Wiken

Paues Åberg Communcations har anställt Carolin Wiken. Hon börjar som Director, med särskilt ansvar inom corporate communications. Carolin Wiken har lång bakgrund som både konsult och beställare. Närmast kommer hon från rollen som kommunikationschef på life science-bolaget Bayer. – Våra uppdrag inom corporate communications har ökat stadigt det senaste året. Vi har letat efter en […]

Nu öppnar vi i Skåne

Paues Åberg startade 2013, och sedan dess har byrån växt till 19 konsulter i Stockholm. Nu öppnar vi kontor även i Helsingborg, med målet att fortsätta växa och etablera oss som en ledande aktör i Öresundsregionen. – Vi upplever att allt fler företag och organisationer på den skånska marknaden efterfrågar kvalificerad rådgivning och genomförandestöd. Det handlar om att […]