Paues Åberg rekryterar erfaret kommunalråd

Fredrik Saweståhl har rekryterats till Paues Åberg. Fredrik Saweståhl har en lång karriär inom Moderaterna, framförallt inom kommun- och regionalpolitiken men också från rikspolitiken i egenskap av förbundsordförande för Öppna Moderater. Med denna erfarenhet kommer Fredrik Saweståhl att bli en viktig förstärkning av Paues Åbergs erbjudande inom Public Affairs. – Public Affairs är ett av […]

Frukostklubben 22 maj: Kris i kommunikationen – hur agerar man när förtroendet står på spel?

Förtroendekriser uppstår i alla typer av verksamheter – från börsnoterade storbolag till ideella organisationer och offentliga verksamheter. Det ser vi ständigt prov på. Det är snarare en fråga om när en kris uppstår, än om den uppstår. Dagens komplexa och snabba medieklimat skapar många möjligheter till positiv uppmärksamhet, men innebär samtidigt att förtroendekriser kan utvecklas snabbt. Vad behöver vara […]

Är du vår nästa assisterande konsult?

Paues Åberg Communications är en kommunikationsbyrå specialiserad på Public Affairs och Corporate Communications. Vi erbjuder uppdragsgivare analys, rådgivning och genomförandestöd. Vi har kunskap om, erfarenhet av och nätverk inom näringsliv, politik och media som gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar värden för våra uppdragsgivare. Vi växer och söker nu en […]