Frukostklubben 22 maj: Kris i kommunikationen – hur agerar man när förtroendet står på spel?

Förtroendekriser uppstår i alla typer av verksamheter – från börsnoterade storbolag till ideella organisationer och offentliga verksamheter. Det ser vi ständigt prov på. Det är snarare en fråga om när en kris uppstår, än om den uppstår. Dagens komplexa och snabba medieklimat skapar många möjligheter till positiv uppmärksamhet, men innebär samtidigt att förtroendekriser kan utvecklas snabbt. Vad behöver vara […]

Frukostklubben 10 april: Så profilerar du en talesperson

Välkommen till ett inspirerande frukostseminarium med Alexandra D Stark, manager på Paues Åberg med bred erfarenhet av varumärkesarbete. Alexandra kommer att guida er igenom hur ni framgångsrikt profilerar talespersoner för er verksamhet. En bra talesperson gör varumärket mer synligt och personligt. På många företag och organisationer agerar redan vd eller annan högre beslutsfattare som talesperson. […]

Frukostklubben 13 februari: Kommunikation för börsnoterade bolag

Svårt att få investerare att få upp ögonen för ditt bolag? Kom och lyssna på hur vi kan paketera och kommunicera er forskning! Många mindre börsnoterade forskningsbolag har svårt att hinna med mer än den regelstyrda informationsgivningen till marknaden. Sällan finns någon intern resurs med ett övergripande kommunikationsansvar. Det gör det svårt att vara långsiktig […]

Frukostklubben 30 januari – fullsatt

Den nya regeringens alla utredningar – så påverkar du dem Ännu en gång är vår Frukostklubb väldigt uppskattad och vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar, men anmäl dig gärna till vår väntelista nedan. I höstas genomförde vi en mycket uppskattad Frukostklubb på temat att påverka en offentlig utredning. Nu när den tillträdda regeringen […]

Frukostklubben 7 november: Så påverkar du en offentlig utredning

Alla nya lagar föregås av statliga offentliga utredningar. Ofta är det dock först när en utredning är avslutad som de konkreta lagförslagen blir kända. Och då kan det vara alldeles försent att påverka förslagen i sak. För företag som verkar i reglerade branscher är det därför avgörande att ha koll på vilka frågor som är […]