Paues Åberg söker juniorkonsult inom Public Affairs och Corporate Communications

Nya uppdrag kräver nya medarbetare! Paues Åberg Communications är en kommunikationsbyrå specialiserad på Public Affairs och Corporate Communications. Båda våra affärsområden växer stadigt och efter sommaren behöver vi junior förstärkning med inriktning mot Public Affairs och/eller Corporate Communications. Vi erbjuder våra uppdragsgivare analys, råd och genomförandestöd. Vi har kunskap om, erfarenhet av och nätverk inom […]

Paues Åberg rekryterar erfaret kommunalråd

Fredrik Saweståhl har rekryterats till Paues Åberg. Fredrik Saweståhl har en lång karriär inom Moderaterna, framförallt inom kommun- och regionalpolitiken men också från rikspolitiken i egenskap av förbundsordförande för Öppna Moderater. Med denna erfarenhet kommer Fredrik Saweståhl att bli en viktig förstärkning av Paues Åbergs erbjudande inom Public Affairs. – Public Affairs är ett av […]

Ny juniorkonsult till Paues Åberg Communications

Paues Åberg har rekryterat Sara Elingfors som juniorkonsult. Sara har en bakgrund från Moderata ungdomsförbundet (MUF) där hon varit anställd och som aktiv i Moderata Studenter. – Vi är glada att kunna hälsa Sara Elingfors välkommen till oss, säger Magnus Wallerå, partner på Paues Åberg. En ökad efterfrågan på våra tjänster gör att vi behöver […]

Paues Åberg rekryterar erfaren kommunikationsdirektör

Paues Åberg har rekryterat Marcela Sylvander för att bredda och fördjupa byråns erbjudande inom Corporate Communications. Marcela har lång erfarenhet som kommunikationsdirektör i Försvarsmakten och Boliden. – Vi upplever en stark efterfrågan inom Corporate Communications och har haft en god tillväxt inom detta segment under de senaste åren. Därför är vi mycket glada över att […]