”Det är otroligt givande att få hjälpa företag att utveckla sin berättelse”

Aktieanalys, finansiell prognostisering och hållbarhetsrapportering – Anna Spängs kan det mesta efter att ha arbetat med finans och kommunikation i snart tjugo år. Sedan hösten 2020 är hon en viktig del i Paues Åbergs erbjudande inom finansiell kommunikation.

Ord, vad de betyder och hur de används engagerar Anna Spängs. Det är kanske inte så konstigt. Hennes pappa var ekonomijournalist och jobbade i många år på Dagens Nyheter.

Anna Spängs studerade företagsekonomi vid Södertörns högskola. De första åren efter magisterexamen jobbade hon inom finansbranschen. På Nyhetsbyrån Direkt sammanställde hon marknadens förväntningar på börsbolagen och på Brummer & Partners lärde hon sig allt om investerarrelationer.

Det här var vid tiden för den stora finanskrisen som började i USA. Redan under våren 2008 stod det klart att den amerikanska bostadsmarknaden hade allvarliga problem, men det var först i september som krisen var ett faktum.

– Det var händelserika månader. Alla ville veta vad Fed-chefen Ben Bernanke skulle säga och på morgonmötena diskuterade fondförvaltare och analytiker bankernas redovisade och kommande kreditförluster.

Från finans till kommunikation
Finanskrisen ökade efterfrågan på analys, men framför allt färdigheter att beskriva finansiella sammanhang. Anna Spängs hade vid tiden fått upp ögonen för kommunikationsbranschen och där var hennes kunskaper om institutionella investerare och hedgefonder eftertraktade. När Anders Fogel drog i gång egen verksamhet blev hon den första medarbetaren som anställdes.

Efter två år på Fogel & partners gick Anna Spängs vidare till Intellecta. Där fick hon ansvar för att projektleda och författa årsredovisningar. Under en period var hon också utlånad till Näringsdepartementet och enheten för bolag med statligt ägande. Där var hon redaktör för de statliga bolagens årsredovisningar. Vid den här tiden var frågan om hållbarhet på uppgående och det fanns en uttalad ambition från regeringen att de statliga bolagen skulle ligga i framkant.

– Mycket handlade om Agenda 2030 och om hur bolagen kunde bidra till de globala målen.

En viktig kugge i teamet
Hösten 2020 började Anna Spängs på Paues Åberg. Kombinationen av en byrå som arbetade med strategiska kommunikationstjänster och som har en optimistisk syn på framtiden lockade.

– Jag fick ett professionellt intryck, men också en känsla av en väldigt personlig och trevlig arbetsplats. Dessutom fanns det en tydlig struktur. Hur kan man inte gilla det?

Sedan Anna Spängs började på byrån har erbjudandet inom finansiell kommunikation vuxit. Förvärvet av Korp kommunikation gjorde att teamet som arbetar med årsredovisningar och finansiell kommunikation blev dubbelt så stort. Det behövs i en tid när efterfrågan på stöd i att förstå och förhålla sig till rapporteringskraven inom hållbarhet växer.

Precis som pappan en gång i tiden ägnar Anna Spängs mycket tid till att skriva, men också till att stötta företagsledare i kommunikationen med investerare och andra intressenter. Många av de uppdrag hon ansvarar för handlar om att utveckla så kallade equity stories med målet att tydliggöra verksamhetens relevans i en bredare samhällskontext. För noterade bolag handlar ökad synlighet ytterst om att stärka intresset för företagets aktier. Den här typen av arbete sker ofta i direkt dialog med vd.

– Det är otroligt givande att få hjälpa företag att utveckla sin berättelse och att se hur det kan bidra till att förändra uppfattningen om verksamheten, både internt och i marknadens ögon.


Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg