Hans Rothenberg
Senior Advisor

Hans Rothenberg är Senior Advisor hos Paues Åberg. Han har lång erfarenhet av politiska processer och affärsutveckling samt stort engagemang för företagens villkor.

Under sexton år verkade Hans som riksdagsledamot för Moderaterna med inriktning på näringspolitik, life science, innovations- samt sjöfarts- och utrikesfrågor. Han var länge verksam inom ’OECD Global Parliamentary Network’ och svensk delegat vid ’The Conference on the Future of Europe’. Hans har tidigare varit marknads- och affärsutvecklingschef vid Svenska Mässan och innehaft uppdrag inom såväl privata som offentliga bolags- och stiftelsestyrelser, bl a Riksbankens Jubileumsfond.

Utbildning
  • Ekonomi och samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet
  • Certifierad inom strategiskt styrelsearbete vid StyrelseAkademien

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg