Heldagsutbildning: Hur förebygger och hanterar man en förtroendekris?

Förtroendekriser uppstår i alla typer av verksamheter, stora som små – från börsbolag till ideella organisationer och offentliga verksamheter. Dagens snabba medieklimat skapar många möjligheter till positiv uppmärksamhet. Men det innebär också att förtroendekriser kan utvecklas snabbt, ofta innan berörda parter har kommit till insikt vad det är man står inför.

Krissituationen skapar arbete för, och kräver dessutom samarbete mellan, en rad funktioner inom verksamheten. Många intressenter, interna som externa, påverkas och behöver informeras.

Så hur agerar man när förtroendet står på spel? Vad behöver vara på plats, vilka bör vara på plats, vilka intressenter ska informeras och vilka ska engageras? Paues Åbergs utbildning belyser frågorna utifrån tre aspekter: ledningen, strukturen och kulturen.

Utbildningen ger deltagaren insikt i hur man förbereder, hanterar och följer upp en kris. Men framför allt hur man kan arbeta proaktivt med sin organisation för att skapa en kultur som får bästa möjliga förutsättningar att hantera en kris.

Utbildningen riktar sig till

Dig som som arbetar som kommunikationsansvarig inom näringslivet, ideella sektorn eller offentlig verksamhet, samt till dig som involveras innan, under eller efter en kris.

Mål med utbildningen
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om hur man kan arbeta förebyggande med en “kriskultur”
 • Förståelse för omvärldens syn och förväntningar på organisationen vid kris
 • Praktiskt tillämpa metoder för hantering av interna och externa intressenter i krisarbetet
 • En ökad förståelse för hur kriser påverkar den egna organisationen

 

Innehåll

Krisen och dess väsen

 • När är det kris – egentligen?
 • Hur uppstår en kris?
 • Vad står på spel när en kris uppstår?

 

Att arbeta förebyggande: ”Gör hemläxan”!
Hur arbetar vi förebyggande med ledningen, strukturen och kulturen?

 • Vad behöver ledningen förstå och veta om en kris?
 • Vad behöver vara på plats?
 • Hur ska vi agera och organisera oss?

 

När krisen inträffar:
Hur aktiverar vi ledningen, strukturen och kulturen när krisen inträffar?

 • Kan vi agera proaktivt?
 • Hur hanterar och prioriterar vi mellan olika målgrupper
 • Budskap och kanalval, vad funkar i vilken situation?
 • Hur hanterar och kommunicerar vi med den den egna organisationen?
 • Hur håller man sig uppdaterad och i fas med drevet?

 

Efter krisen
Hur följer vi upp och utvärderar krisen utifrån ledningen, strukturen och kulturen?

 • Krisens efterdyningar
 • Vad lärde vi oss?
 • Kan en kris vara bra för en organisation?

 

Praktisk information

Kursdatum: Torsdagen den 3 oktober 2019, kl 9.00–17.00. Lunch och kaffe ingår i avgiften.
Plats: Paues Åberg Communications kontor, Karlavägen 58, Stockholm
Kursavgift: 11 500 kr. Vid avanmälan 14 dagar innan kurstillfället erhålls full återbetalning. Därefter tillämpas  ingen återbetalning. Vid förhinder kan plats överlåtas till en kollega. Meddela oss vem som ersätter dig.
Anmälan: Maila din anmälan till info@pauesaberg.se

Antal deltagare: Max 12 deltagare*
*Paues Åberg Communications förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar. I detta fall erhålles full återbetalning.

 

Kursledare

Marcela Sylvander
Director på Paues Åberg Communications
Marcela har en bakgrund som kommunikationsdirektör vid Försvarsmakten och Boliden och en omfattande erfarenhet av krishantering av olika slag.

 

 

Carolin Wiken
Partner på Paues Åberg Communications
Har hanterat ett stort antal kriser under sin tid som pr- och kommunikations-chef inom läkemedelsindustrin. Som rådgivare hjälper Carolin uppdragsgivare att förebygga, hantera och följa upp kriser.
 

Läs vidare