Paues Åberg Communications - Alexandra D Stark

Alexandra D Stark

Manager

Alexandra har lång erfarenhet av strategisk kommunikation i både förtjänta och köpta kanaler, främst från branscherna IT/tech, telekom, elektronik, gaming och miljöteknik.

Efter att ha arbetat som kundansvarig projektledare på byråerna Bite Communication och Text100, kommer Alexandra senast från en tjänst som kommunikationsansvarig på ett miljöteknikföretag. Hon har bred erfarenhet av varumärkesstrategi, medieträning, budskapsformulering, förändringskommunikation, kommunikationsplanering och digitala kanaler.

Alexandra har en kandidatexamen i filmvetenskap och magisterexamen i kommunikation från Lunds universitet.

Ta gärna del av Alexandras texter på vår blogg