Paues Åberg Communications - Alexandra D Stark

Alexandra D Stark (föräldraledig)

Manager

Alexandra har flera års erfarenhet av strategisk kommunikation och marknadsföring inom Corporate Communications. Framför allt arbetar hon med kommunikationsplanering, digitala kanaler, varumärkespositionering, medierelationer, redaktionellt innehåll och talespersonsprofilering. Hennes kunder är verksamma inom IT/tech, telekom, elektronik, gaming men också energi och fastighet.

Alexandra har tidigare arbetat både på kund- och byråsidan, som kundansvarig projektledare på byråerna Bite Communication och Text100. Dessförinnan har hon även arbetat som nordisk marknadsansvarig för digitala kanaler på LG Electronics.

Alexandra har en kandidatexamen i filmvetenskap och en magisterexamen i kommunikation från Lunds universitet.

Ta gärna del av Alexandras texter på vår blogg