Paues Åberg Communications - Allan Åberg

Allan Åberg

Partner

Allan är partner och grundare av Paues Åberg Communications.

Allan har närmast varit partner och vice VD på kommunikationsbyrån Diplomat Communications. Innan dess var han verksam i organisationen Svenskt Näringsliv och dess företrädare Svenska Arbetsgivarföreningen under nio år, bland annat som enhetschef på kommunikationsavdelningen med ansvar för opinionsbildande projekt.

Som konsult har Allan bred erfarenhet av rådgivning till ledningar i företag, organisationer och myndigheter. Bland uppdragsgivarna märks företag inom telekom, fordonsindustri, media, bygg och fastighet samt energi. Här finns också ett flertal arbetsgivar- och intresseorganisationer.

Allan har en jur kand examen från Stockholms universitet och en Master of European Law från Kings College, University of London. Vidare har Allan varit aktiv som kommunalpolitiker, bland annat som ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse i Danderyds kommun.