Paues Åberg Communications - Allan Åberg

Allan Åberg

Partner

Allan är en av Paues Åberg Communications grundare. Han har bred erfarenhet av rådgivning till ledningar i företag, organisationer och myndigheter. Bland uppdragsgivarna märks företag inom telekom, media, bygg, fastighet och energi. Här finns också ett flertal arbetsgivar- och intresseorganisationer.

Allan har tidigare varit partner och vice vd på kommunikationsbyrån Diplomat Communications. Innan dess var han verksam i organisationen Svenskt Näringsliv under nio år, bland annat som enhetschef på kommunikationsavdelningen där han hade ett särskilt ansvar för opinionsbildande projekt.

Allan har en jur.kand. från Stockholms universitet och en Master of European Law från Kings College, University of London. Vidare har han varit aktiv som kommunalpolitiker, bland annat som ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse i Danderyds kommun.