Anna Spängs

Anna Spängs

Manager

Anna har många års erfarenhet inom corporate communications. Hon kommer närmast från kommunikationsbyrån Springtime-Intellecta där hon var rådgivare och skribent med fokus på finansiell kommunikation och hållbarhetskommunikation. Anna har också fungerat som projektledare och redaktör för finansiella rapporter för bolag med statligt ägande på Regeringskansliet.

Anna har också arbetat som strategisk kommunikationskonsult på Fogel & Partners, med investerarrelationer på hedgefondförvaltaren Brummer och Partners och som finansanalytiker på Nyhetsbyrån Direkt.

I grunden har hon en magisterexamen i företagsekonomi från Internationell ekonomprogrammet på Södertörns Högskola. Övriga utbildningar inkluderar kompletterande högskolekurser inom journalistik och kommunikation samt en GRI-certifierad utbildning i hållbarhetsrapportering enligt GRI Standards.