Asta Groth - Paues Åberg

Asta Groth

Junior Consultant

Närmast kommer Asta från Europaparlamentet där hon arbetat som trainee för Moderaterna. Innan dess har hon parallellt med studier jobbat på fintech-bolaget Pepins, där hon hjälpt till med kundkontakt och aktiehandel.

Asta är engagerad i kommunalpolitiken och sitter som ledamot för Moderaterna i Kommunfullmäktige i Nacka Kommun. Tidigare har hon många år varit engagerad i MUF, där hon haft flera olika förtroendeuppdrag.

Asta har studerat företagsekonomi och statskunskap på Uppsala Universitet.