Paues Åberg Communications - Erik Engstrand

Erik Engstrand (tjänstledig)

Assistant Consultant

Erik studerar sedan hösten 2017 Business & Economics-programmet på Handelshögskolan i Stockholm. Vid skolan har han tidigare varit engagerad som studentambassadör och inom skolans studentkår.

Vid sidan av studierna är Erik även kampanjledare för Moderata Ungdomsförbundet. Uppdraget innebär såväl praktiskt- som strategiskt arbete, med fokus på att förbundet ska få fler medlemmar. Han har också vid flera tillfällen medverkat som utbildare för politiska ungdomsförbund i icke-demokratiska länder i Östeuropa där han talat om bland annat kampanjarbete och engagemang.