Paues Åberg Communications - Febe Sandin

Febe Sandin

Office Assistant

Febe har tidigare arbetat med direktförsäljning inom olika serviceyrken. Hon har även varit aktiv inom människorätts-organisationen Amnesty International där hon organiserade fadderverksamheten samt ansvarade för organisationens sociala kanaler med syfte att sprida kunskap och engagemang. Febe har även många års erfarenhet av barn- och ungdomsarbete.

Febe har studerat Samhälls- och beteendevetenskap på Nacka Gymnasium. Hon har även gått en utbildning i digital kommunikation på Berghs School of Communications med fokus på interaktiv och digital marknadskommunikation.