Paues Åberg Communications - Fredrik Östbom

Fredrik Östbom

Director

Fredrik har mångårig erfarenhet från politiskt arbete i såväl regeringskansliet som Stockholms läns landsting. Senast arbetade han som stabschef hos arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Fredrik har goda kunskaper inom arbetsmarknadsområdet och har projektlett flera av de komplicerade frågorna inom arbetsmarknadspolitiken 2006-2014. Han har även erfarenhet av områdena ekonomi, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik på landstingsnivå.

Fredrik har omfattande erfarenhet av ekonomisk analys, prognosarbete och utredningar. Han har en magisterexamen i nationalekonomi och började sin karriär på Sveriges riksbank och har även arbetat på Riksförsäkringsverket och Nordea Markets.