Paues Åberg Communications - Fredrik Östbom

Fredrik Östbom

Director

Fredrik har mångårig erfarenhet från politiskt arbete i såväl Regeringskansliet som Region Stockholm. Han har goda kunskaper inom arbetsmarknadsområdet och har projektlett flera av de komplicerade frågorna inom arbetsmarknadspolitiken 2006-2014. Han har även erfarenhet av områdena ekonomi, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik på regionnivå. Fredrik har dessutom omfattande erfarenhet av ekonomisk analys, prognosarbete och utredningar.

Senast arbetade Fredrik som stabschef hos arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson men har även arbetat som rådgivare åt tidgare arbetsmarknadsministrar. Han började sin karriär som ekonom på Sveriges riksbank och har även arbetat med analys på Riksförsäkringsverket och Nordea Markets.

Fredrik har en magisterexamen i nationalekonomi från Örebro univeristet.