Paues Åberg Communications - Fredrik Saweståhl

Fredrik Saweståhl (Tjänstledig)

Manager

Fredrik har mångårig erfarenhet av att jobba med idé- och organisationsutveckling samt politiskt arbete. Han har en bred kunskap och förståelse för politiska processer och samband mellan politik och samhälle.

Fredrik var under nio år kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Tyresö kommun och har jobbat politiskt på lokal, regional, nationell och internationell nivå. I rollen som kommunalråd var han bland annat ansvarig för stadsbyggnadsfrågor, miljöfrågor, tillväxtfrågor och ekonomistyrning. Därutöver har han återkommande varit projektledare i olika organisationer och tidigare arbeten.

Fredrik är politiskt engagerad i Region Stockholm för Moderaterna, bland annat som ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

Fredrik har en jur.kand. från Uppsala universitet.