Paues Åberg Communications - Fredrik Saweståhl

Fredrik Saweståhl

Manager

Fredrik var under nio år kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Tyresö. Han har jobbat politiskt på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Projektledare har varit en återkommande roll i olika organisationer och i tidigare arbeten. Fredrik har vidare under lång tid arbetat med organisationsutveckling och idéutveckling. I sin roll som kommunalråd har han bland annat ansvarat för stadsbyggnadsfrågor, miljöfrågor, ekonomistyrning och tillväxtfrågor.

Fredrik är fortfarande politiskt engagerad i Region Stockholm för Moderaterna, bland annat som ledamot i regionfullmäktige och ersättare i regionstyrelsen.

Fredrik har en jur.kand. från Uppsala Universitet.