Hans Rothenberg - Paues Åberg

Hans Rothenberg

Senior Advisor

Hans Rothenberg är Senior Advisor hos Paues Åberg. Han har lång erfarenhet av politiska processer och affärsutveckling samt stort engagemang för företagens villkor.

Under sexton år verkade Hans som riksdagsledamot för Moderaterna med inriktning på näringspolitik, life science, innovations- samt sjöfarts- och utrikesfrågor. Han var länge verksam inom ’OECD Global Parliamentary Network’ och svensk delegat vid ’The Conference on the Future of Europe’. Hans har tidigare varit marknads- och affärsutvecklingschef vid Svenska Mässan och innehaft uppdrag inom såväl privata som offentliga bolags- och stiftelsestyrelser, bl a Riksbankens Jubileumsfond.

Hans har studerat ekonomi och samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet och är certifierad inom strategiskt styrelsearbete vid StyrelseAkademien.