Paues Åberg Communications - Hedda Jakobsson

Hedda Jakobsson (tjänstledig)

Junior Consultant

Hedda har en politices kandidatexamen från Lunds Universitet. Innan Hedda kom till Paues Åberg arbetade hon på nättidningen Altinget med politisk bevakning, som skribent och som projektdeltagare i flera av nättidningens valsatsningar. Hedda har dessförinnan praktiserat på kommunikationsavdelningen vid Sveriges Ambassad i Frankrike, studerat statsvetenskap vid Sciences Po i Paris och franska vid Fondation Robert De Sorbon.

Under studietiden vid Lunds Universitet var Hedda engagerad i flera studentorganisationer. Bland annat Lunds Universitets politiska och ekonomiska förening (LUPEF) och Radio AF.