Paues Åberg Communications - Hedda Jakobsson

Hedda Jakobsson

Junior Consultant

Hedda arbetar främst med omvärldsbevakning, policyutveckling och politisk påverkan. Hon har även erfarenhet av redaktionellt arbete och medierelationer.

Tidigare har Hedda arbetat på tidningen Altinget med politisk bevakning och som projektdeltagare i tidningens valsatsningar. Hedda har dessförinnan varit trainee vid Sveriges ambassad i Paris där hon arbetade med press- och kommunikationsfrågor.

Under studietiden arbetade Hedda som assistent i det EU-finansierade projektet NewHoRRIzon MCSA, om hur civilsamhället och akademin kan få ett större utbyte av varandra.

Hedda har en Master of Science in Political Science (MSc) från University of Amsterdam och en Politices kandidatexamen (BSc) från Lunds Universitet. Hon har även studerat en termin statsvetenskap vid Sciences Po Paris.