Paues Åberg Communications - Jan-Ove Jerrestål

Jan-Ove Jerrestål

Director

Jan-Ove har en mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning och operativa insatser till företag och organisationer med komplexa kommunikationsutmaningar. Han är även väl förtrogen med politiska beslutsprocesser och policyutveckling. Jan-Ove har gedigen erfarenhet av att skapa nytta för kunder med Public Affairs-utmaningar.

Närmast kommer Jan-Ove från Reformklubben och har tidigare arbetat på Diplomat Communications som seniorkonsult. Han har även en lång bakgrund som politiker både på nationell och lokal nivå. Han har varit statssekreterare (L) på Arbetsmarknadsdepartementet och kommunalråd/vice ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

Han har examen från förvaltningslinjen, Uppsala universitet.