Johan Flodmark

Johan Flodmark

Consultant

Johan har en bred kunskap inom politik och politisk kommunikation och är särskilt förtrogen med beslutsprocesser och policyutveckling.

Närmast kommer Johan från Moderaternas riksdagskansli där han arbetade som politiskt sakkunnig i näringsutskottet och i konstitutionsutskottet med ansvar för bland annat energi-, närings- och grundlagsfrågor. Johan har också arbetat i justitieutskottet och trafikutskottet i riksdagen. Därtill har han erfarenhet från konsultverksamhet där han arbetade med frågor kopplade till forskning, innovation och högre utbildning.

Johan har en politices masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Under utbildningen var hans fokusområde säkerhetspolitik.