Paues Åberg Communications - Jonas Rodny

Jonas Rodny

Partner

Jonas är inriktad på finansiell kommunikation och Corporate Communications. Jonas har lång erfarenhet från senior rådgivning inom områden som finansiell kommunikation, kriskommunikation, investerar- och medierelationer och kapitalmarknadstransaktioner.

Jonas har 25 års erfarenhet av rådgivning till styrelser, vd:ar och ledande befattningshavare inom strategi, Corporate Communications och finansiell kommunikation. Jonas har varit informations- och kommunikationschef på bolag inom finansbranschen, däribland Nordiska börsen, OMX, IK Investment Partners och Bankgirot. Som rådgivare har Jonas bland annat drivit egen konsultverksamhet samt varit ansvarig för Corporate Communications på Hill & Knowlton.

Jonas har en magisterexamen i nationalekonomi från Linköpings universitet.

Ta gärna del av Jonas texter på vår blogg