Paues Åberg Communications - Jonas Rodny

Jonas Rodny

Director

Jonas har sammanlagt över 20 års erfarenhet av kommunikationsrådgivning till styrelser, vd:ar och ledande befattningshavare inom strategi, corporate communications och finansiell kommunikation. Jonas har arbetat såväl som kommunikationsrådgivare med fokus på finansiell kommunikation som informations- och kommunikationschef på företag inom finansbranschen, däribland Nordiska börsen (senare Nasdaq Nordic), OMX, IK Investment Partners och Bankgirot.

Jonas har lång erfarenhet från att tillhandahålla senior rådgivning och praktiskt genomförande inom områden som exempelvis rykteshantering, finansiell kommunikation, kriskommunikation, investerar- och medierelationer, och kapitalmarknadstransaktioner.

Jonas har en magisterexamen i nationalekonomi från Linköpings universitet.