Paues Åberg Communications - Magnus Wallerå

Magnus Wallerå

Partner

Magnus har mångårig erfarenhet av politiskt arbete i regering och riksdag och kommer närmast från arbete som statssekreterare och chef för Centerpartiets samordningskansli i Statsrådsberedningen. Magnus har djup förståelse för svenskt samhällsliv, politiska beslutsprocesser och opinionsbildning och var som statssekreterare med och formade regeringspolitiken inom alla viktiga områden. Dessförinnan har han bland annat arbetat med strategisk rådgivning, opinionsbildning och samhällskontakt på Lärarförbundet och varit PR-konsult på byrån Kind & Partners. Han har haft förtroendeposter i Sveriges Förenade Studentkårer och kommunalpolitiken i Österåker och har deltagit i flera statliga utredningar.

Han är utbildad lärare och har även studerat journalistik vid Poppius journalistskola.

Som konsult arbetar Magnus med kommunikationsuppdrag för både företag och organisationer.

Kontaktuppgifter