Malin Almkvist

Malin Almkvist

Assistant Consultant

Malin har en kandidatexamen i Business and Economics och läser en masterexamen i Business and Management på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har även studerat ekonomisk historia, digital kommunikation och lean management vid Università Commerciale Luigi Bocconi i Milano. Malin har varit aktiv i flera studentprojekt, bland annat som projektledare för finansmässan Women’s Finance Day och eventansvarig för TED-talks på temat effektiv kommunikation.

Parallellt med studierna har Malin tidigare arbetat inom Private Banking och redovisning. Malin har även praktiserat som management konsult med fokus på strategi och organisationsfrågor.