Paues Åberg Communications - Malin Johansson

Malin Johansson

Manager

Malin har flera års erfarenhet av påverkansarbete och kommunikation som konsult och som anställd. Hon har tidigare arbetat som projektledare, utbildare och talartränare. Hon har erfarenhet av att forma budskap, utveckla koncept och göra situationsanalyser.

Malin har tidigare även arbetat som föreläsare för olika biståndsprojekt och inom ramen för en föreläsningsturné i nationalekonomi i Svenskt Näringslivs regi.

Malin har en civilekonomexamen med inriktning nationalekonomi.