Paues Åberg Communications - Malin Johansson

Malin Johansson

Director

Malin arbetar främst med kommunikationsrådgivning vad gäller opinionsbildning i näringslivs- och finansrelaterade frågor. Bland uppdragsgivarna finns flera stora arbetsgivar- och branschorganisationer. Hon är även expert inom muntlig kommunikation och arbetar med utbildning, talarträning och budskapsträning samt konceptutveckling och genomförande av seminarier. Därutöver är Malin verksam som moderator och föreläsare.

Malin har tidigare arbetat som föreläsare för olika biståndsprojekt och inom ramen för en föreläsningsturné i nationalekonomi i Svenskt Näringslivs regi.

Malin har en civilekonomexamen med inriktning nationalekonomi från Linköpings universitet.