Paues Åberg Communications - Marcela Sylvander

Marcela Sylvander

Director

Marcela har bred kompetens och erfarenhet av kommunikations- och hållbarhetsfrågor, såväl inom näringslivet som den offentliga sektorn. Hon stödjer företag och organisationer med strategisk extern- och internkommunikation, kriskommunikation, hållbarhetskommunikation- och rapportering samt kommunikation i samband med förändringar och varumärkesbyggande.

Marcela har tidigare arbetat som kommunikationsdirektör i Försvarsmakten och innehaft motsvarande tjänst på Boliden under elva år. Hon har också arbetat som etikanalytiker på Robur kapitalförvaltning, Manager Environmental Affairs för Scania och opolitisk tjänsteman på Miljödepartementet.

Marcela har suttit i styrelsen för Luftfartsverket och Näringslivets Miljöchefer (nuvarande Nätverket för Hållbart Näringsliv).

Marcela har en Master of Science in Earth Sciences (MSc) från Göteborgs universitet och en Executive Master of Business Administration (MBA) från Handelshögskolan i Stockholm.