Paues Åberg Communications - Marcela Sylvander

Marcela Sylvander

Director

Marcela har en lång och gedigen erfarenhet av kommunikations- och hållbarhetsfrågor från såväl näringsliv som offentlig sektor. Hon har arbetat som kommunikationsdirektör i Försvarsmakten och innehaft motsvarande tjänst på Boliden under 11 år. Marcela har också arbetat som etikanalytiker på Robur kapitalförvaltning, som Manager Environmental Affairs för Scania och även som opolitisk tjänsteman på miljödepartementet.

En integrerad, sammanhållen och målgruppsanpassad kommunikation är avgörande för allt, från ett framgångsrikt förändringsarbete och varumärkesbyggande till en lyckad medie – och krishantering. Marcelas kompetens och erfarenhet spänner över stora delar av det breda fält som företag och organisationer möter i dagens allt mer komplexa och snabbfotade kommunikationslandskap.

Marcela har en Master of Science in Earth Sciences (MSc) från Göteborgs Universitet och en Executive Master of Business Administration (MBA) från Handelshögskolan i Stockholm.