Paues Åberg Communications - Maria Prigorowsky

Maria Prigorowsky

Manager

Maria har lång erfarenhet inom hälso- och sjukvård, life science och forskningsfrågor i ledande positioner som opinionsansvarig, kommunikationsansvarig och projektledare/ handläggare. Frågan om Nationell cancerstrategi, läkemedelsfrågor inom flera terapiområden, screening, prevention och klinisk forskning är några av ämnesområdena hon haft på bordet. Cancerfonden, SKL, Pharmacia och Systembolaget är tidigare arbetsplatser. Nu senast kommer Maria från WHO CC kliniskt centrum för Hälsofrämjande vård där hon varit kommunikationsansvarig.

Utbildning från Uppsala universitet, IHR och Poppius journalistskola. Maria har också erfarenhet av EU-arbete.

Kontaktuppgifter