Paues Åberg Communications - Maria Rothzén (föräldraledig)

Maria Rothzén (föräldraledig)

Manager

Maria har lång erfarenhet av att leda uppdrag inom opinionsbildning och politisk påverkan, både för företag samt bransch- och arbetsgivarorganisationer. Hon har bred kunskap inom framförallt arbetsmarknad-, integration- och näringslivsfrågor.

Maria har en bakgrund i Centerpartiet där hon arbetat som politiskt sakkunnig på riksdagskansliet. I den rollen arbetade hon med opinionsbildning och idéutveckling inom arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Maria har tidigare arbetat med kommunikation och internationella relationer på KTH och Lunds universitet.

Maria är ledamot för Centerpartiet i arbets- och företagsnämnden i Nacka kommun.

Maria har en magisterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet. Inom ramen för sin utbildning har hon studerat på McGill University i Montreal och praktiserat på UD.