Paues Åberg Communications - Martin Persson

Martin Persson

Manager

Martin har lång erfarenhet från arbete som kansliråd i Regeringskansliet. Han har arbetat både på Näringsdepartementet som expert på EU:s statsstödsregler, bland annat inom arbetsmarknad och regionalpolitik, och på Kulturdepartementet som rådgivare inom mediepolitik och krisberedskap.

Martin kommer närmast från en tjänst som huvudsekreterare för Parlamentariska public service- kommittén, vilken innebar såväl projektledning som kvalificerat utredningsarbete med två betänkanden om finansiering och styrning av public service.

Martin har en pol mag-examen från Lunds universitet med statsvetenskap som huvudämne. Han har tidigare också gått Regeringskansliets aspirantprogram och arbetat som journalist på bland annat Sydsvenskan i Malmö.