Paues Åberg - Rasmus Elfström

Rasmus Elfström

Assistant Consultant

Rasmus läser juridik vid Stockholms universitet, där han fördjupat sig särskilt inom Europa-, handels- och bolagsrätt. Tidigare har Rasmus även studerat statsvetenskap och nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Vid sidan av sina studier har Rasmus flerårig erfarenhet inom bank- och finansbranschen, senast inom wealth management hos Nordea, men tidigare även hos Nordnet.

Politik och påverkansarbete är områden som särskilt intresserar Rasmus, vilket reflekteras av hans engagemang i Centerrörelsen. Bland annat har han varit aktiv i kommunpolitiken i Solna kommun samt vice ordförande för Centerstudenter.