Rebecca Pontén - Paues Åberg

Rebecca Pontén

Assistant Consultant

Rebecca kommer närmast från en traineetjänst inom public policy och institutionella relationer vid TikToks kontor i Paris, där hon bland annat arbetade med research och bevakning av frågor gällande tech-industrin och digitala rättigheter.

Parallellt med arbetet på Paues Åberg studerar Rebecca masterprogrammet i statskunskap vid Försvarshögskolan i Stockholm, med inriktning på internationellt samarbete och säkerhetspolitik. Hon har en kandidatexamen i statskunskap från Uppsala universitet, och har även läst en termin vid Sciences Po i Frankrike. Inom ramen för sina studier gjorde Rebecca praktik på den politiska och ekonomiska enheten vid Sveriges ambassad i Paris.