Paues Åberg Communications - Ronja Nyman

Ronja Nyman

Consultant

Ronja arbetar till stor del med opinionsbildning, policyutveckling och analys. Bland uppdragsgivarna märks framför allt bransch- och arbetsgivarorganisationer, men också företag inom life science och samhällsbyggnad.

Tidigare har Ronja arbetat i Svenskt Näringslivs regionverksamhet, bland annat med frågor som rör företagsklimatet. Hon har också under ett par års tid varit ledamot i Science Park Mjärdevis advisory board.

Under studietiden var Ronja heltidsarvoderad styrelseledamot tillika ansvarig för externa relationer på Studentkåren StuFF och chefredaktör för ekonomföreningens tidning.

Ronja har en civilekonomexamen från Linköpings universitet.