Paues Åberg Communications - Sara Elingfors

Sara Elingfors

Consultant

Sara jobbar främst med opinionsbildning, politisk påverkan, omvärldsbevakning, analys och varumärkesbyggande kommunikation.

Sara har även tidigare arbetat som juniorkonsult inom Public Affairs, primärt med fokus på stadsbyggnadsfrågor.

Hon har en bakgrund inom Moderaterna och arbetade för ungdomsförbundet i två år. Hon har även haft uppdrag på nationell nivå i Moderata Studenter. Utöver det politiska engagemanget har Sara varit aktiv i flera studentprojekt, bland annat som medlem i Uppsala studentkår och som ordförande för Föreningen Samhällsvetarna Uppsala.

Sara har en ekonomiekandidat med inriktning företagsekonomi från Uppsala universitet. Under utbildningen gjorde hon en utbytestermin i Kanada där hon läste statsvetenskap och företagskommunikation.