Paues Åberg Communications - Sara Ludvigsson

Sara Ludvigsson

Assistant Consultant

Sara studerar Politices masterprogrammet vid Uppsala universitet och har sedan tidigare en Politices kandidatexamen i statsvetenskap. Hon har även studerat statsvetenskap vid Sciences Po Paris.

Innan Sara kom till Paues Åberg arbetade hon på Sveriges Kommuner och Landstings Brysselkontor och har dessförinnan gjort praktik på Statsrådsberedningen, EU-kansliet. Vid sidan av sina studier har Sara varit engagerad i bland annat Utrikespolitiska föreningen där hon var PR- och kommunikationsansvarig.