Paues Åberg Communications - Sara Ludvigsson (tjänstledig)

Sara Ludvigsson (tjänstledig)

Assistant Consultant

Sara kommer närmast från en praktik på Sveriges Kommuner och Regioners kontor i Bryssel.

För närvarande studerar Sara politices masterprogrammet vid Uppsala universitet. Inom ramen för sin utbildning har hon gjort praktik på Statsrådsberedningen, Kansliet för samordning av EU-frågor. Hon har även studerat en termin statsvetenskap vid Sciences Po Paris och varit engagerad i Utrikespolitiska föreningen som kommunikationsansvarig.