Susanna Lind

Consultant

Susanna har en bred erfarenhet av opinionsbildning, policyutveckling och analys av politiska processer.

Susanna har en lång bakgrund som politisk tjänsteman i riksdagen där hon arbetat för Moderaterna, bland annat som politiskt sakkunnig till gruppledningen med särskilt ansvar för samordning samt som politiskt sakkunnig till Moderaterna i civilutskottet såväl som i miljö- och jordbruksutskottet. Hon har därförinnan arbetat som politisk sekreterare för Moderaterna i riksdagen samt som konsult i Skolverkets lärarlegitimationsprojekt.

Susanna har en mastersexamen i International Political Science från Stockholms universitet samt två kandidatexamina i statsvetenskap och internationella relationer från Södertörns Högskola. Susanna har även studerat politisk kommunikation på Berghs School of Communication.

Kontaktuppgifter:
susanna.lind@pauesaberg.se, 072-512 44 12