Team

Thomas Laurell

Manager

Thomas har mångårig erfarenhet av strategisk kommunikation, opinionsbildning och politisk påverkan. Han har en bred kunskap och förståelse för politiska processer och policyutveckling.

Han har lång erfarenhet från bransch- och arbetsgivarorganisationer där han bland annat arbetat som Public Affairschef på Visita – svensk besöksnäring, med ansvaret att utforma opinionsbildningen för sänkningen av restaurangmomsen. Senast kommer han från rollen som strategichef på Swedavia.

Han har examen i biokemi och företagsekonomi från Uppsala universitet.