Tiger Landén

Tiger Landén

Assistant Consultant

Tiger har tidigare kombinerat studier med arbete inom privatundervisning och servicebranschen. Utöver sitt arbete på Paues Åberg är Tiger politiskt engagerad i Värmdö kommun för Moderaterna som ledamot i socialnämnden. Tiger är även aktiv inom Moderata ungdomsförbundet, MUF. Han har också skrivit opinionsbildande texter på traditionella och sociala medier.

Parallellt med arbetet på Paues Åberg studerar Tiger kandidatprogrammet i statsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm, med inriktning på krishantering och säkerhet.