Om oss - Paues Åberg
 

Om oss

Vi är en kommunikationsbyrå inriktad på public affairs, corporate communications och finansiell kommunikation. Vi hjälper företag och organisationer att förstå sin omvärld och nå sina verksamhetsmål genom effektiv kommunikation och påverkansarbete.

Paues Åberg Communications grundades 2013 av Theodor Paues och Allan Åberg som beslutade sig för att gemensamt bygga en kommunikationsbyrå grundad på förtroendefulla relationer med medarbetare, uppdragsgivare och samarbetspartners och med kvalitet som främsta kännetecken.

I dag har byrån tre delägare och våra medarbetare har expertis inom näringsliv, politik och medier.

Paues Åberg är medlem och sitter i styrelsen för i PR-byråernas branschförening PRECIS. Vi är även medlemmar i SNS samt SwedenBIO, branschorganisationen för life science-sektorn.

Vi samarbetar med utvalda kommunikationsbyråer i uppdrag utanför Sverige.

Scrolla ned för att läsa vidare

Vår filosofi

Människans möjligheter till framsteg är obegränsade. I dag tas dessa möjligheter till vara i allt högre grad. Utveckling inom teknik, vetenskap, företagande och politik skapar rikare och bättre liv för människor i snabbare takt än någonsin tidigare i historien.

Effektiv kommunikation skapar värde till denna utveckling genom att sprida kunskap, öka förståelse, tydliggöra beslutsalternativ och på så sätt möjliggöra förändring.

På Paues Åberg har vi en optimistisk syn på samhällsutvecklingen. Vi är stolta över att våra uppdragsgivare bidrar till utveckling och framsteg på olika områden. Vårt mål är att göra dem än mer framgångsrika. Det gör vi genom att erbjuda tjänster som stöder verksamhetsmål genom kommunikation och gör våra kunder till relevanta samhällsaktörer.


Vårt arbetssätt

Varje uppdragsgivares situation är unik och kräver skräddarsydda leveranser. Därför är vi noga med att sätta oss in i kundens förutsättningar och utmaningar innan projektstart.

Vi tror på öppenhet och enkelhet. Vi är noga med att formulera tydliga och realistiska målsättningar i uppdragen. Som kund ska du vara väl insatt i vad vi som rådgivare gör och varför. Våra råd presenteras så enkelt och praktiskt som möjligt med leveranser som är lätta att förstå. Projektledningen präglas av smidighet samt ordning och reda. Du ska känna trygghet i att vi hanterar hela arbetsprocessen på bästa sätt.


Våra värderingar

Paues Åberg har tre kärnvärderingar som återspeglas i all vår verksamhet.

Kvalitet

Arbete med hög kvalitet är grunden för förtroende, som i sin tur är förutsättningen för all rådgivning och konstruktivt samarbete. 

Relationen till dig som kund och samarbetspartner ska därför i alla dimensioner präglas av kvalitet. Med kvalitet avses såväl innehåll i rådgivning och leveranser som den process där arbetet sker. Vi är tydliga mot kunder i hur vi arbetar och återkopplar löpande resultat.

Långsiktighet

Framgångsrika samarbeten byggs på förtroendefulla relationer. Eftersom förtroende tar tid att etablera ska långsiktighet prägla byråns alla relationer. 

Vi värderar alltid en relations fortlevnad högre än den aktuella affären. Vår målsättning är att arbeta med dig som kund under många år, och i vår rådgivning ser vi alltid till dina långsiktiga intressen.

För våra medarbetare ska byrån vara en arbetsplats där man kan stanna länge, utvecklas och få större ansvar i takt med att man bidrar allt mer till verksamheten. Byrån strävar efter att upprätthålla en god relation till dem vi tidigare samarbetat med – kunder, medarbetare, leverantörer – i övertygelsen att vi kommer möta dem igen i andra sammanhang och att vi vill ha den bästa möjliga relation med dem även då.

Respekt

Konstruktiva samarbeten förutsätter att människor känner sig respekterade och tagna på allvar. 

För att uppnå detta krävs en ärlig dialog med dig som kund, där vi som konsulter gör vårt yttersta för att förstå dina behov och bevekelsegrunder och agerar utifrån ditt bästa intresse, även om det ibland är obekvämt.

Våra medarbetare ska på samma sätt känna trygghet i att de blir hörda, mötas av tydliga beslut och riktlinjer i frågor som rör arbetet och att deras intressen tas tillvara. Detta gäller även leverantörer och andra samarbetspartners i byråns verksamhet. Relationen till konkurrenter ska präglas av kollegialitet och generositet.