Partierna skissar på nya vallöften

Snart är det halvtid i mandatperioden. Efter riksdagens sommaruppehåll är det bara två år till nästa riksdagsval. För den som befinner sig utanför politiken låter det förmodligen konstigt att redan nu börja blicka framåt. Det finns trots allt gott om problem i samhället som behöver hanteras här och nu. Dessutom bör väl de löften som gavs i valet 2022 infrias först.

För partierna är det en balansakt. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på om man sitter i opposition eller i majoritet. Regeringen Kristerssons tid har hittills handlat mycket om det svenska Natomedlemskapet, kriminaliteten och energipolitiken. Det är stora frågor som kommer avgöra regeringskonstellationens trovärdighet i valet 2026.

Oppositionspartierna har naturligtvis en friare roll än de partier som bildar majoritet, men inte nödvändigtvis en enklare uppgift. Regeringskansliets resurser saknas och det är svårt att ta sig ur regeringens medieskugga.

Det samtliga partier har gemensamt är att det inte räcker att peka på tidigare prestationer för att vinna väljarnas förtroende. Trovärdighet är viktigt, men politik handlar till stor del om visioner och framtidsplaner. Det krävs en tydlig bild av hur man vill att landet ska utvecklas för att locka väljare och vinna val.

Därför har arbetet inför nästa val redan börjat. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har lanserat flera arbetsgrupper som ska utveckla ny politik som partierna ska gå till val på 2026. Flera av de andra partierna befinner sig i liknande interna processer.

Mandatperioden går in i ett nytt spännande skede nu. Partiernas fokus kommer successivt att skifta från dagens problem till att ta fram lösningar på framtidens utmaningar. Arbetet med att ta fram dem är en diger uppgift som börjar redan nu.

En vanlig missuppfattning är att partierna på egen hand utvecklar politiken, men över tid och i takt med att samhället blivit alltmer komplext förlitar sig partierna också på andra experter och analyser. De aktörer som förstår hur partierna fungerar och som kan hjälpa till att identifiera morgondagens samhällsutmaningar och föreslå rätt åtgärder kan bidra till samhällsutvecklingen.

Johan Flodmark, Manager

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg