Paues Åberg Communications - Samarbetspartners

Samarbetspartners

Paues Åberg Communications har sin bas i Stockholm.

För internationella uppdrag samt för uppdrag med EU-dimensioner erbjuder vi lösningar i samarbete med byrån Stenström Consulting som har kontor i Bryssel, Tel-Aviv, Paris och Rom.

I Norge har vi ett samarbete med Public Affairs-byrån Kruse Larsen. För uppdrag med koppling till Finland erbjuder vi lösningar i samarbete med byrån Tekir i Helsingfors.