Towa Hedelin
Assistant Consultant

Towa färdigställer under våren 2022 sina kandidatstudier i Retail Management vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hon har en bakgrund inom business control och redovisning och kommer senast från en traineeroll på svenska musikbolaget TEN Music Group där hon arbetat med utvecklings- & strategifrågor. Utöver detta har Towa varit engagerad i en rad studentprojekt, däribland som styrelsemedlem för karriärmässan ‘Handelsdagarna’ som fokuserar på konsult- & finansbranschen.

Towa har även varit politiskt engagerad i CUF och intresserar sig för frågor som berör utbildning, integration & hållbarhet.

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg