Paues Åberg Communications - Vår historia

Vår historia

Paues Åberg Communications startade i januari 2013.

Företaget grundades av Theodor Paues och Allan Åberg som beslutade sig för att gemensamt bygga en kommunikationsbyrå grundad på förtroendefulla relationer med medarbetare, uppdragsgivare och samarbetspartner och med kvalitet som främsta kännetecken. Idag har byrån tre delägare.