Paues Åberg Communications - Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

Varje uppdragsgivares situation är unik. Därför är våra leveranser skräddarsydda och därför är vi noga med att sätta oss in i kundens förutsättningar och utmaningar innan projektstart. Vi har erfarenhet av och kunskap från många olika branscher och frågor, men vi känner alltid ödmjukhet inför nya uppdrag.

Framgångsrik rådgivning förutsätter uppdragsgivare som är öppna med information. Som rådgivare är vi samtidigt lyhörda för de begränsningar uppdragsgivaren har, och att förutsättningar i ett uppdrag kan ändras. Vi ser som vår uppgift att både utmana givna sanningar, och att bekräfta det som är klokt från början.

Vi tror på öppenhet och enkelhet. Vi är noga med att formulera tydliga och realistiska målsättningar i uppdrag. Uppdragsgivaren ska vara väl insatt i vad vi som rådgivare gör och varför. Bra råd ska presenteras så enkelt och praktiskt som möjligt. Leveranser ska vara lätta att förstå. Projektledning ska flyta smidigt och präglas av ordning och reda. Uppdragsgivare ska känna trygghet i att vi hanterar hela arbetsprocessen på bästa sätt.

Paues Åberg är med i de stora PR-byråernas branschorganisation PRECIS och verkar inom ramen för branschens etiska normer. För att vara aktuella för byrån ska uppdrag vara förenliga med dessa normer, med gällande rätt, med allmänna demokratiska principer, samt inte stå i strid med en väl fungerande marknadsekonomi.

Vi deltar inte i offentliga upphandlingar och endast selektivt i pitcher. Vi gör som regel inga uppdrag pro bono.