Paues Åberg Communications förvärvar Korp Kommunikation

Stina Oldfeldt, Jonas Rodny, Malin Johansson, Allan Åberg, Linna Österman, Theodor Paues, Hélène Westholm

Den strategiska kommunikationsbyrån Paues Åberg Communications förvärvar Korp Kommunikation som är inriktad på finansiell kommunikation. Syftet med förvärvet är att förstärka Paues Åbergs erbjudande inom finansiell kommunikation genom att kombinera Korps styrka inom finansiell rapportering och investor relations med Paues Åbergs styrka inom bolagspositionering gentemot kapitalmarknaden. Den 1 juli integreras byråerna genom att Korp flyttar in i Paues Åbergs lokaler i Stockholm med ambitionen att bli Sveriges mest attraktiva kommunikationsrådgivare.  

Korp Kommunikation grundades 2020 av Linna Österman och Hélène Westholm. Byrån tar utgångspunkt i den strategiska och finansiella kommunikationen och bistår växande bolag, på börsen eller på väg dit. Bland kunderna finns främst små och medelstora noterade bolag, men även andra större bolag och organisationer. Under det brutna räkenskapsåret 2021/2022 omsatte Korp Kommunikation drygt 11 miljoner kronor.

– Att Korp Kommunikation blir en del av Paues Åberg ligger helt i linje med våra tillväxtplaner. Korp har haft tyngdpunkt på att utveckla sina kunders finansiella rapportering och löpande kommunikation till investerare medan vi har mer har fokuserat på transaktionsorienterad investerarkommunikation. Genom samgåendet bygger vi ytterligare styrka och kan på ett ännu bättre sätt svara upp mot uppdragsgivarnas behov och vara lyhörda inför de trender och förändringar som sker på marknaden, säger Theodor Paues, grundare och partner på Paues Åberg Communications.

– Det har gått väldigt bra för Korp sedan starten. För att kunna fortsätta växa med våra kunder har vi sedan en tid letat efter en bra partner. Sedan i höstas har vi haft förmånen att arbeta tillsammans med Paues Åberg i ett antal kunduppdrag och insett att vi matchar varandra på ett mycket bra sätt och att vi trivs bra tillsammans, säger Linna Österman, grundare och vd på Korp Kommunikation.

– Vårt koncept Kommunikationspartner är attraktivt för kunderna och vi har märkt ett behov av ett bredare erbjudande. Genom samgåendet med Paues Åberg får våra kunder tillgång till ett större tjänsteutbud inom public affairs och corporate communications, säger Hélène Westholm, grundare och partner på Korp Kommunikation.

Sammanlagt kommer Paues Åberg efter förvärvet att sysselsätta cirka 35 personer. Paues Åbergs partnergrupp kommer att bestå av ägarna i det sammanslagna bolaget och utgörs av Theodor Paues, Allan Åberg, Linna Österman, Hélène Westholm, Stina Oldfeldt, Malin Johansson och Jonas Rodny.

Om Paues Åberg Communications

Paues Åberg Communications är en strategisk kommunikationsbyrå som har ett särskilt fokus på politisk påverkan, företagskommunikation och finansiell kommunikation. Byrån grundades 2013 av Theodor Paues och Allan Åberg med målet att skapa en kommunikationsbyrå grundad på förtroendefulla relationer med medarbetare, uppdragsgivare och samarbetspartners och med kvalitet som främsta kännetecken. Paues Åberg har idag ett 30-tal konsulter med expertis inom näringsliv, politik, kommunikation, varumärke och medier. På tio år har bolaget bistått närmare 300 kunder att bli mer framgångsrika och nå sina affärsmål med effektfull kommunikation.

Om Korp Kommunikation

Korp Kommunikation grundades 2020 av Hélène Westholm och Linna Österman. Byrån hjälper företag och organisationer till bättre kommunikation, ofta med utgångspunkt i den finansiella kommunikationen. Bland kunderna finns små- och medelstora bolag på börsen eller på väg dit men även större företag och organisationer.

För mer information, vänligen kontakta:

Theodor Paues, grundare och partner, Paues Åberg, tel: 070-955 03 13, theodor.paues@pauesaberg.se

Linna Österman, grundare och vd, Korp Kommunikation, tel: 070-549 56 49, linna.osterman@korpkom.se

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg