Vår expertis

Löpande IR-stöd och delårsrapporter

Positionera företaget på marknaden genom att löpande informera och underhålla relationen med investerare. Vi stödjer noterade företag med strategisk rådgivning och genomförandestöd.

Den löpande investerarkommunikationen är avgörande för att behålla befintliga investerare och att attrahera nya. För att lyckas med det krävs långsiktig och förutseende planering, en hög aktivitetsnivå samt en grundläggande insikt om att kommunikationen måste vara lika mycket intresseskapande som regelstyrd.

Paues Åbeg utvecklar investerarkommunikation som når igenom bruset och samtidigt möter regulatoriska förväntningar, bygger förtroende och som skapar värden. Vi erbjuder alltifrån strategisk rådgivning till genomförandestöd, till exempel produktion av olika typer av innehåll till publicering av delårsrapporter, pressmeddelanden och nyheter.

Kontakta oss för att förenkla processen och säkerställa en konsekvent och framgångsrik investerarkommunikation.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg