Löpande IR-stöd och delårsrapporter

Att löpande informera och underhålla relationen med investerare är avgörande för att positionera bolaget på marknaden. Vi stödjer börsbolag att skapa relevant och transparent kommunikation, hela vägen från strategisk rådgivning till praktiskt genomförande med innehåll, produktion och publicering av delårsrapporter, pressmeddelanden och nyheter.

Den löpande investerarkommunikationen är avgörande för att behålla befintliga investerare och att attrahera nya. För att säkerställa att era budskap når igenom bruset men samtidigt uppfyller regelverken, tar Paues Åberg Communications hand om varje steg i processen. Vi erbjuder en helhetslösning, från strategisk rådgivning till utförande.

Vi säkerställer att investerarkommunikationen blir en relevant och värdeskapande för att hantera förväntningar och för att bygga förtroende hos investerarna. För att lyckas med det krävs både proaktiv planering, en hög aktivitetsnivå samt en insikt om att kommunikationen måste vara lika mycket intresseskapande som regelstyrd.

Kontakta oss för att förenkla processen och säkerställa en konsekvent och framgångsrik investerarkommunikation.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg