Tjänsteföretag

Vi förstår de särskilda utmaningar som finns i verksamheter där människor och deras kunskap är den främsta tillgången.

Tjänstesektorns andel av ekonomin ökar trendmässigt sedan många decennier. Idag utgörs mer än två tredjedelar av Sveriges BNP av tjänsteföretag. En viktig förklaring är att tidigare hårt reglerade verksamheter har avreglerats och konkurrensutsatts. Detta har skapat möjligheter och tillväxt i sektorer som utbildning, apotek, media och distribution.

Paues Åberg har stor erfarenhet av att arbeta i sektorer som tidigare varit hårt reglerade och kanske dominerats av statliga monopol. Avreglering och konkurrensutsättning av marknader tenderar att föra med sig likartade utmaningar och möjligheter.

Även i andra delar av tjänstesektorn har vi samlat på oss en betydande erfarenhet. Här märks särskilt organisationer och företag inom finans, besöksnäring och professional services. Vi har under åren byggt upp en kunskap om de utmaningar som tenderar att återkomma i dessa branscher. Hit hör frågor om kompetensförsörjning, offentlig upphandling, regleringar och profileringsfrågor.

Kontakt – Tjänsteföretag

Stina Oldfeldt
Partner

070-924 87 42
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg