Om Paues Åberg

Paues Åberg är en strategisk kommunikationsbyrå med en optimistisk syn på framtiden och samhället. Vi hjälper företag och organisationer att bli mer framgångsrika genom kommunikation - och att se möjligheter både i medgång och motgång.

Vi har ett särskilt fokus på politisk påverkan, företagskommunikation och finansiell kommunikation. Genom att sprida kunskap, öka förståelse och tydliggöra beslutsalternativ möjliggör vi förändring och bygger förtroende.

Hållbarhet är idag en självklar och integrerad del i många företag och organisationers verksamhet. Omvärldens förväntningar på företagens ansvarstagande är också högt ställda. Hållbarhetskommunikation är därför en viktig komponent i hela vårt erbjudande vare sig det handlar om varumärke, investerarrelationer eller påverkan.

Paues Åberg Communications grundades 2013 av Theodor Paues och Allan Åberg med målet att skapa en kommunikationsbyrå grundad på förtroendefulla relationer med medarbetare, uppdragsgivare och samarbetspartners och med kvalitet som främsta kännetecken.

Vi är ett 30-tal konsulter med bred erfarenhet från näringsliv, finans och politik. Vi har stor kompetens inom kommunikation och investerarrelationer, varumärkespositionering och medier. På tio år har vi hjälpt närmare 300 kunder att bli mer framgångsrika och nå sina affärsmål med effektfull kommunikation.

Vår filosofi

Har du också en positiv samhällssyn? Då har du hamnat rätt. På Paues Åberg har vi en optimistisk syn på framtiden och samhället. Genombrott inom teknik, vetenskap och företagande skapar i dag ett rikare och bättre liv för människor än någonsin tidigare i historien.

Vi är stolta över att arbeta för företag och organisationer som bidrar i denna fantastiska utveckling. Det gör vi genom att erbjuda tjänster inom kommunikation som stöder affärsmål och gör er till relevanta samhällsaktörer.

var-filosofi-strategisk-kommunikation
arbetsprocess-public-affairs

Vårt arbetssätt

Vi tror på öppenhet och enkelhet. Och vi vill att du som kund ska ha höga förväntningar på oss. Vi är noga med att sätta oss in i era förutsättningar och utmaningar och utifrån det formulera tydliga och realistiska målsättningar i uppdragen.

Du som kund ska vara väl insatt i vad vi som rådgivare gör och varför och känna trygghet i att vi hanterar arbetsprocessen på bästa sätt. Våra råd presenteras så enkelt och praktiskt som möjligt med leveranser som är lätta att förstå.

Våra värderingar

Paues Åberg har tre kärnvärderingar som återspeglas i allt vi gör.

Kvalitet

Vi tror att arbete med hög kvalitet är grunden för förtroende, som i sin tur är förutsättningen för all rådgivning och ett konstruktivt samarbete. Relationen till våra kunder och samarbetspartners ska därför i alla dimensioner präglas av kvalitet. Med kvalitet menar vi både innehåll i rådgivning och leveranser men också den process där arbetet sker. Att hela tiden arbeta för en hög kvalitet i vårt arbete är byråns viktigaste mål.

Långsiktighet

Vi tror på att framgångsrika samarbeten byggs över tid. Därför har vi ett långsiktigt perspektiv i alla våra relationer. För oss är en relations fortlevnad alltid viktigare än den aktuella affären och vår målsättning är att arbeta med dig som kund under många år. I vår rådgivning ser vi alltid till era långsiktiga intressen. För dig som är medarbetare vill vi att byrån ska vara en arbetsplats där du kan stanna länge och utvecklas över tid.

Respekt

Vi tror att respekt och att bli tagen på allvar är grunden för att lyckas tillsammans. För att uppnå det är vi noga med att ha en ärlig dialog med kunder, där vi sätter oss in i era behov och bevekelsegrunder. Vår rådgivning utgår alltid ifrån vår kunds bästa, även när det innebär obekväma besked eller råd. Du som medarbetare ska på samma sätt känna trygghet i att du blir hörd, mötas av tydliga beslut och veta att dina intressen tas tillvara.

Medarbetare berättar
– Asta Groth, junior consultant

”Det roligaste är alla olika ämnen jag får sätta mig in i”

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg