Vår expertis

Positionering och investerarenkäter

Gör företagets berättelse relevant och engagerande med faktabaserade undersökningar bland investerarna. Vi hjälper företag att skapa och upprätthålla en stark och långvarig relation med kapitalmarknaden.

Vi använder våra verktyg för att göra perceptionsundersökningar av investerarnas inställning till ert bolag. Insikterna från undersökningarna ger en bättre bild av investerarnas attityder till bolaget och fungerar också som grund för att styra kommunikation i rätt riktning för att kunna räta ut missförstånd eller för att skapa bättre förståelse kring vissa aspekter av verksamheten.

Genom att skapa strategier baserade på insikter från investerarenkäter som resonerar med er målgrupp är målsättningen att etablera en framgångsrik identitet på kapitalmarknaden utan också långvariga relationer med investerare.

Kontakta oss för att påbörja resan mot en framgångsrik investerarpositionering som går bortom siffror och skapar verklig förståelse.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg