Hållbarhetsrapportering

Nu skärps kraven på hållbarhetsrapportering. De bolag som omfattas av de nya kraven kommer behöva rapportera hur affärsstrategier, affärsmål, affärsmodeller, styrning, organisation, risker, resultat mm påverkar omgivningen och vice versa.

De nya kraven är betydligt mer omfattande vilket innebär att det är viktigt att påbörja förberedelserna i god tid så att rapportering och effektiv datainsamling finns på plats. Då skapas också goda förutsättningar för att kunna fläta in hållbarhetsfrågorna i bolagets övergripande budskap och narrativ.

Det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som syftar till att öka transparensen kring företagens hållbarhetsinsatser kommer att gälla alla bolag och organisationer med över 250 anställda samt. Direktivet kan även påverka mindre företag beroende på deras verksamhet och påverkan på miljö och samhälle. Med direktivet utvidgas kraven på att rapportera hålbarhetsrelaterad information jämfört med tidigare regelverk. För att komma i gång med arbetet är vår rekommendation att inleda arbetet med en GAP-analys utifrån nuvarande hållbarhetsrapportering eller att genomföra en dubbel väsentlighetsanalys.

Kontakta oss för att komma i gång med CSRD-arbetet genom att exempelvis genomföra en väsentlighetsanalys för att möjliggöra en smidig övergång till de nya kraven.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg