Vår expertis

Hållbarhetsrådgivning

Nu skärps kraven på hållbarhetsrapportering. De bolag som omfattas av de nya kraven kommer behöva rapportera hur affärsstrategier, affärsmål, affärsmodeller, styrning, organisation, risker, resultat med mera påverkar omgivningen och vice versa. De nya kraven är betydligt mer omfattande vilket innebär att det är viktigt att påbörja förberedelserna i god tid så att rapportering och effektiv datainsamling finns på plats. Då skapas också goda förutsättningar för att kunna fläta in hållbarhetsfrågorna i bolagets övergripande budskap och narrativ.

Det nya EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som syftar till att öka transparensen kring företagens hållbarhetsinsatser kommer att gälla alla bolag och organisationer med över 250 anställda. Här kan vi bistå er i utvecklingen av en tydlig och affärsintegrerad hållbarhetsstrategi som baseras på genomförd GAP-analys, väsentlighetsanalys som sedan mynnar ut i en aktivitetsplan.

I takt med att mängden hållbarhetsdata växer ökar även behovet av en stark hållbarhetsstory för att attrahera hållbarhetsinvesteringar och vi är experter på att hitta rätt balans mellan storytelling och rapportering av data.

Kontakta oss för att komma i gång med hållbarhetsarbetet för att möjliggöra en smidig övergång till de nya kraven samtidigt som investerarnas behov tillgodoses.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg