Vår expertis

M&A och börsintroduktioner

Navigera säkert genom kapitalmarknadstransaktioner med vårt stöd. Vi hjälper företag i varje steg, från noggrann analys till strategisk implementering.

Framgångsrika kapitalmarknadstransaktioner förutsätter kunskap om de formella processerna och en beprövad erfarenhet av att identifiera och genomföra nödvändiga strategiska kommunikationsinsatser. Genom att ta fram en kommunikationsstrategi innehållande såväl önskade budskap som konkret planering för hur händelser i form av läckor, fientliga bud eller ägaruppror ska hanteras minimeras riskerna och möjligheterna till framgång ökar.

Paues Åberg har en gedigen erfarenhet från området och kan stötta er genom varje steg i processen för att vårda relationerna med såväl kund som medarbetare och för att undvika politisk osäkerhet och mediedrev.

Kontakta oss för att säkerställa att kommunikationen kring era kapitalmarknadstransaktioner möter både era egna unika behov och aktiemarknadens förväntningar.

Kontakt – Finansiell kommunikation

Jonas Rodny
Partner

076-190 90 51
E-post

Hélène Westholm
Partner

+46 733 50 32 62
E-post

Linna Österman
Partner

+46 70-549 56 49
E-post

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få vårt nyhetsbrev. Då får du också vårt kalendarium Politiska Dagar, med de viktigaste omvärldshändelserna.

facebook-paues-aberg
linkedin-icon-paues-aberg